Ditët e Orientimit për brucoshët e UP-së

Ditët e Orientimit për brucoshët e UP-së

Sesione prezantimi për brucoshët rreth temave: Rëndësia e shërbimeve të karrierës për zhvillimin tuaj personal dhe profesional, Krijimi i profilit në platformën E-Karriera, Shërbimet e zyreve në UP dhe bursat studimore për ju, Kriteret e tregut të punës (si të zhvilloni shkathtësitë e nevojshme për punësim), dhe Puna praktike në UP dhe mundësitë tjera për angazhimin tuaj gjatë studimeve.

Ditët e Orientimit për brucoshët e UP-së

6 NËNTOR 2017 (e hënë) , 13:00h – 14:00h

Rëndësia e shërbimeve të karrierës për zhvillimin tuaj personal dhe profesional

7 NËNTOR 2017 (e marte) , 13:00h – 14:00h

Krijimi i profilit në platformën E-Karriera

8 NËNTOR 2017 (e mërkurë), 13:00h – 14:00h

Shërbimet e zyreve në UP dhe bursat studimore për ju

9 NËNTOR 2017 (e enjte) , 13:00h – 14:00h

Kriteret e tregut të punës (si të zhvilloni shkathtësitë e nevojshme për punësim)

10 NËNTOR 2017 (e premte), 13:00h -14:00h

Puna praktike në UP dhe mundësitë tjera për angazhimin tuaj gjatë studimeve

Jashtë këtyre orareve të prezantimeve ju ftojmë të vizitoni këndet informuese të QZhK-ve në njësinë tuaj akademike për të marrë këshilla konkrete për përpilimin e CV-së, letrës motivuese, këshillave për përgatitjen tuaj për intervistë pune, etj.

Regjistrohu në Këndet informuese të QZhK-së dhe përfito shërbimet falas të informimit dhe këshillimit në karrierë.

Vendtakimi: Qendra për Zhvillim e Karrierës Universiteti i Prishtinës, Biblioteka Kombëtare e Kosovës, Prishtinë, Kosovë 06-10 Nëntor 2017 Në zyren e Qendrës për Zhvillim të Karrierës

Adresa: Biblioteka Kombëtare e Kosovës, kati I

You may also like

Aksident mes pesë veturave në Fushë-Kosovë

Një aksident zinxhiror ka ndodhur në rrugën Fushë-Kosovë