19 January, 2019 20:37
Dafina Mehmeti

Dafina Mehmeti

Dafina Mehmeti, e matur dhe e drejtë për procesin e grevës mësimore

Intervistë Kryesore
Dafina Mehmeti, kryetare e shkollës Ekonomike në Prishtinë, e pyetur nga Kosova Post për procesin e grevës nga mësimdhënësit, shpreh opinionin e saj rreth kësaj dukurie. Kosova Post: ...
Read more Comments Off on Dafina Mehmeti, e matur dhe e drejtë për procesin e grevës mësimore

Dafina Mehmeti, nënkryetare e shkollave të Prishtinës tregon për sigurinë në shkolla

Intervistë
Dafina Mehmeti si nxënësja më e dalluar me sukses të shkëlqyeshëm në këtë shkollë dhe fituese e shumë kuizeve në cilësinë e arsimit në Kosovë, përkatësisht kryetare e ...
Read more Comments Off on Dafina Mehmeti, nënkryetare e shkollave të Prishtinës tregon për sigurinë në shkolla

Dafina Mehmeti tregon për rëndësin e praktikës profesionale

Intervistë
Dafina Mehmeti nxënëse e shkëlqyeshme dhe përkatësisht kryetare e shkollës së mesme ekonomike-juridike ” Hoxhë Kadri Prishtina” në Prishtinë. Në një intervistë për Kosova Post ka treguar për ...
Read more Comments Off on Dafina Mehmeti tregon për rëndësin e praktikës profesionale

Dafina Mehmeti tregon rëndësin e praktikës profesionale

Intervistë
Dafina Mehmeti nxënëse e shkëlqyeshme dhe përkatësisht kryetare e shkollës së mesme ekonomike-juridike ” Hoxhë Kadri Prishtina” në Prishtinë. Në një intervistë për Kosova Post ka treguar sa ...
Read more Comments Off on Dafina Mehmeti tregon rëndësin e praktikës profesionale