20 January, 2019 17:07
Halil Ibrahimi

Halil Ibrahimi

Halil Ibrahimi: Sistemet politike në kohërat moderne nuk i mban më dhuna e drejtpërdrejtë fizike

Intervistë Kryesore
Halil Ibrahimi është lindur në vitin 1976 në Prishtinë. Ka mbaruar studimet themelore për biologji në Universitetin e Prishtinës, ka magjistar për ekologji në Universitetin e Sarajevës dhe ...
Read more Comments Off on Halil Ibrahimi: Sistemet politike në kohërat moderne nuk i mban më dhuna e drejtpërdrejtë fizike