UNMIK dhe EULEX, go home!

UNMIK dhe EULEX, go home!

Shkruan: Prof. Fadil Maloku

1. Misioni i UNMIK-ut dhe ai i EULEX-it, me prezencën e tyre gati dy dekadshe në Kosovë, nuk e përmbushën misionin e tyre fillestar; – të promovimit të vlerave perëndimore; – të sundimit ligjit; – të luftimit të korrupsionit; – të shtetndërtimit; – të instalimit të kornizës demokratike; – të tejkalimit të procesit të transicionit; – të transparencës dhe llogaridhënies, për “djersën” e derdhur;

2. Të dy këto misione, dëshmuan se ishin dhe mbetën vetëm vegla, në duar të politikave kriminale; lokale kontinentale, e globale…

3. Elitat tona politike, duke rënë në kurthën e “obligimeve” morale ndaj bashkësisë ndërkombëtare që na e ndihmoj çlirimin, u bënë hisedare aktive në shumë afera dhe skandale të shumta korruptive e kriminale..të tyre. Ato, thjesht duhet ikin!