Deputetët votojnë projektligje të rëndësishme

Deputetët votojnë projektligje të rëndësishme

Deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën e pasdites kanë votuar disa projektligje që janë pjesë e ligjeve që janë pjesë e agjendës së reformave evropiane (ERA).

Deri më tani është votuar Projektligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prokurorin e Shtetit, i ndryshuar, Projektligji mbi Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, dhe Projektligji për azil.

Në rend dite janë edhe gjashtë projektligje që janë pjesë e ERA-s. /kp/.