Përveç sasisë, matësi i karburantit kryen edhe këtë funksion

Përveç sasisë, matësi i karburantit kryen edhe këtë funksion

Matësi i karburantit ka për qëllim kryesor të tregojë sasinë e karburantit në automjet, në mënyrë që drejtuesi i automjetit me qenë i informuar.

Në shumicën e veturave përkrah ikonës së pompës në treguesin e karburantit ka një shigjetë që tregon djathtas ose majtas, po cili është kuptimi i kësaj shigjete?

Na ndodhë shpesh që kur shkojmë në pompë të mbushim veturën me karburant të mos jemi të sigurt se nga cila anë gjendet rezervuari.

Pikërisht, kjo shigjetë tregon se në cilën anë është vendosur gryka ku mbushet rezervuari me karburant.