TIKA rindërton shkollat e shkatëruara të Kosovës

TIKA rindërton shkollat e shkatëruara të Kosovës

Shkolla e Ruzdhijës e cila pas zjarrit në vitin 1995 është bërë e papërdorshëm, ka filluar që të shërbejë në fund të shekullit të 19-të, e cila deri në vitin 1940 ka shërbyer si shkollë dhe nga Lufta e Dytë Botërore deri në vitin 1966 është përdorur si spital.

Për riaktivizimin e Shkollës së Ruzhdijës është përgaditur projekti nga TIKA për restaurimin e saj, të cilës i janë shkatërruar dy fasadat në tërësi.

Shkolla e Ruzhdijës e cila do të rindërtohet në përputhje me origjinalin , është planifikuar të përdoret si Qendër Kulturore./ tika