Vendet të cilat do të mbesin pa energji elektrike

Vendet të cilat do të mbesin pa energji elektrike

KEDS ka njpftuar për orarin e reduktimeve të energjisë elektrike gjatë ditëve të ardhshme.

Njoftimi i KEDS-it

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Xerxa do të ndërprehet:

·         Dalja 10kV Denji (Kodi: 82081007)  prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora  15:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave  të reja SHB të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi I Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

·         Dalja 10kV Beci (Kodi: 80080010)  prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr. Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve në fshatin Bec.

2.

Më 19.07.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Ura Terezive/vetem segmenti 10 kV Pnishi (Kodi 81000004)   prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Pnishi, TS Ujzi II, TS Ujzi III.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni dhe ndërrimi i shtyllave.

3.

Më 19.07.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi 81000004)   prej orës 10:00-10:30 dhe nga ora 14:30-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe  Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni dhe ndërrimi i shtyllave.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.07.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

·         Dalja 35 kV Kaqaniku (Kodi: 400430)  prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kaçaniku, Voskopoja, Bobi, Ivaja, Kaçaniku i Vjetër, Doganaj, Strazha, Begraca, Kerbliqi, Kovaqeci, Biqeci etj.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrim i izolatorëve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.07.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

·         Dalja 10kV Komogllava (Kodi: 40000009)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e Gerlices, Betoni Nika, shkolla e vjetër Komogllave, Eskavatori, Komogllava, gurëthyesi Dani, HiB Petroll, Burimi Company, restaurant Bern, Linda ShPK, mulliri Xhema Gerlice etj.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i  përhershëm i LP 10kV.

2.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:

·         Dalja 10kV Betoni (Kodi: 40041002)  prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Prizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i transformatorit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:

·         Dalja 10kV Drejtimi i sillosit (Kodi: 40041001)  prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaj (një pjesë), Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më  19.07.2017 në NS 110/10 kV Dardana do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Industriali (Kodi:62000015)  nga ora  09:00 deri në orën  13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fabrika e bllokave, fabrika e birrës, seperacioni Tali, Fama Petrol, Ismet Canaj, Borovcë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit Linjor në LP e Industrialit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më  19.07.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Stublla (Kodi:61067001)  nga ora  11:00 deri në orën  12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më  19.07.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Germova (Kodi:61067003)  nga ora  12:00 deri në orën  13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërmova, Gërmova e ulët, Sodovina, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i Ri, Goshica Kulla dhe Vërbani.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më  19.07.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Vitia (Kodi:61067005)  nga ora  13:00 deri në orën  14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Viti (“Iliri”, Te shkolla e mesme,Te ura,Te Kasabanka,te Shtëpia e kulturës,Te pasqyrja dhe te kisha katolike).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më  19.07.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Binqa (Kodi:61067008)  nga ora  14:00 deri në orën  15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Mogillë,Kabashë,Rafshina,Bozovik,Shoshar,Debelldejë .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më  19.07.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Begunca (Kodi:61067010)  nga ora  15:00 deri në orën  16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Begunca, Lubishte, Shoshare, Letnice, Vernakolle, Lagja Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizreni

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Piranado të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Krusha (Kodi: 30034011)  prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Separacionet “10Maji”, “Agimi”, “Isa Rexhepi”,  “Arbëria”, “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar  në TS Krusha VI.

2.

Më 19.07.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030)  prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni dhe pastrimi trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.07.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Shiroka (Kodi: 32000005)  prej orës 09:00-11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani);

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 19.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

·         TR-1 35 kV dhe 10 kV  (Kodi: 300350)  prej orës 11:00 deri në orën 13:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjeta Omaj dhe Ademaj ne Zhur, Zhuri, Shkoza, Dobrushta, Milaj, Gorozhubi, Planeja, Vërmica, Zhura, Vlashnja, Poslishta, Nasheci, Murademi, Lubiqeva, Leskoveci, Kobaja, Jeshkova, Hoqa e Qytetit, Grazhdanik, Billusha, Afariste: resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”, Betoniera “Vëllazrit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”, Vlashna “Fanaj Petroll”, Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema, Dogana, Gurëthyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Restorantet: Mifa Bell, Vërmica 3, Vërmica, Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2, Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë e Zhurit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.07.2017 deri me 22.07.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

·         Dalja 0.4 kV Begaj (Kodi: 73000006009)  prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllos.

2.

Më 19.07.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Novolani (Kodi: 73000005)  prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës se drurit me atë të betonit.

Prishtina

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.07.2017 në NS   TS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

·         NS 10.04 kV Velania(Kodi 11000018086)   prej orës 10:00 deri në orën 15:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Velania.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i pajisjeve – kthinave RMU.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.07.2017 dhe 20.07.2017 në NS   TS 110/10 kV Prishtina 8 do të ndërprehet:

·         NS 10.04 kV Kodra e trimave (Kodi 13000005036)   prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Velania.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave ne projektin e ZPRRD 2017.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 19.07.2017 në NS   TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Letanci(Kodi 14000012)   prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave ne LP 10 kV.

2.

Më 19.07.2017 në NS   TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

·         LP 10 kV j04 Amortizatoret(Kodi 10000000)   prej orës 11:00 deri në orën 12:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Amortizatorët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 19.07.2017 në NS   TS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

·         LP 10 kV j08 Buqaj (Kodi 10000014)   prej orës 12:00 deri në orën 13:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: kompania Buqaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 19.07.2017 në NS   TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

·         Dalja 10 kV Kastrati (Kodi 51000007)   prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

You may also like

Sa sekonda duhet t’i pastrojm duart

Edhe pse herët është e njohur që larja